BİLGİ BANKASI

Korozyon Nasıl Önlenebilir?

 1. Yıkanabilir yağlar. İçerisinde koruyucu bulunan yağ veya  parafin ile metal yüzeyinin nem ile ilişiğinin kesilmesi işlemidir.
  Dezavantajları :

  • Kullanım sırasında kötü görünümlü bir ortam yaratır

  • Yağladıktan sonra süzmek ve kurumasını beklemek gibi bir zamana  gereksinim vardır.

  • Yağlama işleminden sonra, yağın bulaşmaması için, yağlı kağıt gibi bir malzeme ile tekrar bir ambalajlama ve en sonunda da streç film ile sarılması  zorunluluğu vardır.

  • İşçilik süresi uzundur. Parçaların kullanıcı tarafından yıkanması ve yağın metal yüzeyinden uzaklaştırılması gerekir. Hem üretici hem de müşteri için ekstra maliyetlere yol açar.

 2. Klima paketlemesi (silikajel). Nemin kapalı bir ortam içinde silikajel ile tutulması. Çevreci bir yöntem değildir. Çevre bilincinin yerleştiği gelişmiş ülkelerde bu yöntem büyük oranda kullanılmamaktadır.

  Dezavantajları :

 • En pahalı koruma sistemlerinden biridir.
 • Alüminyum folye veya polietilen ile sızdırmazlık gerektirir.Çünkü ambalajlama sırasında oluşabilecek herhangi bir yırtılma veya delinme, silikajelin açık atmosferin nemini almaya başlamasına ve iş görmemesine neden olacaktır.

 • Silikajel miktarı her hacime göre ayrıca hesap edilmelidir. Yeterli miktarda konulmayan silikajel pası önlemez.
 • Sızdırmazlık için özel ekipman ve işçilik gereksinimi vardır.
 • Silikajelin sağlıklı kullanılabilmesi için, pakete girinceye kadar dış ortam ile temasının kesilmesi gerekmektedir.Çünkü ambalaja konulması gereken ideal silikajel, %70’ lik bir nispi nemde, 8 saat içerisinde neme doymaktadır ve kapalı ambalaj içerisinde hiçte istemediğimiz ve bilmeden bizim yarattığımız rutubet merkezleri oluşturmaktadır. Özellikle deniz aşırı sevkiyatlardaki süre göz önüne alınacak olursa, silikajel tarzındaki ürünlerin kullanımı, büyük riskler alınması anlamına gelmektedir.